Mitt Verksted

Diagnose og varsellamper

Fra tid til annen vil det lyse varsellamper i bilens dashbord, og ofte er det ikke like enkelt å tyde hva som er gale.

Det er slik i dag at med all elektronikk som er brukt i bilen, så vil ikke lyset alene fortelle deg hva som er gale.

Mitt Verksted har diagnoseutstyr for å koble seg på bilens varselsystemer og lese ut hvilken feilkode som gjør at varsellampen lyser.

Dette gir oss grunnlag for å videre vurdere hva som må gjøres med bilen.